Klasa specjalności: III

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny do robót drogowych

Czas trwania: 44 godz.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne – 34 godz.
Zajęcia praktyczne – 10 godz.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora zagęszczarek i ubijarek wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień. Klasa III obejmuje wszytstkie typy urządzeń i maszyn.
Kurs na zagęszczarki i ubijaki wibracyjne kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Wymagania:
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności