Nazwa Data Rozpoczęcia Data Zakonczenia Data Opis Nr Sali
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - szkolenie dla nauczycieli 2019-04-30 2019-04-30 przyjmujemy zgłoszenia 2
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - pracownicy administracyjno – biurowi 2019-04-30 2019-04-30 przyjmujemy zgłoszenia 2
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - pracodawców oraz osób kierujących pracownikami - kadra inżynieryjno techniczna 2019-04-30 2019-04-30 przyjmujemy zgłoszenia 2
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - na stanowiskach robotniczych 2019-04-30 2019-04-30 przyjmujemy zgłoszenia 2
Szkolenie podstawowe strażników miejskich 2019-02-20 2019-04-26 w trakcie 1
Oskarżyciel publiczny 2019-04-29 2019-04-30 przyjmujemy zgłoszenia 2
Operator koparki, ładowarki, spycharki klasa I 2019-03-27 2019-04-13 przyjmujemy zgłoszenia 4
Operator koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, spycharki klasa III 2019-03-14 2019-04-13 przyjmujemy zgłoszenia 2
Montażysta rusztowań budowalno-montażowych metalowych 2019-03-28 2019-04-13 przyjmujemy zgłoszenia 2
Kierowca wózków jezdniowych z egzaminem UDT 2019-03-26 2019-04-26 przyjmujemy zgłoszenia 2
Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, Recertyfikacja 2019-05-11 2019-05-19 przyjmujemy zgłoszenia 1 i 2